Polityka prywatności

Punkty pochodzą z regulaminu sklepu e-Słoneczko.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

(...)

3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.5. Sklep realizuje politykę przetwarzania danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3.6. Sklep gromadzi i przetwarza dane osobowe na do realizacji zamówienia i wysyłki, wewnętrznych statystyk oraz do celów marketingowych. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

3.7. Użytkownik może zmienić podane dane wykorzystując formularz dostępny na stronie.

3.8. Witryna zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika pliki tekstowe tzw. Cookies w celu personalizacji witryny.

 

Pełny tekst regulaminu dostępny jest tutaj Regulamin sklepu.